Fyzikové měli objevit nový druh hmoty. Máme tentokrát věřit?