Frézování těžkoobrobitelných materiálů s až o 25 % větším posuvem