František Tomis: recyklace plastů je snazší než druhotné zpracování kovů