Fraktální metalické nanosítě budou zajímavé pro energetické aplikace