Flotila satelitů systému RapidEye je na oběžné dráze