Fakulta stavební ČVUT představuje olympijský model vodní dráhy a bezlopatkovou odvalovací turbínu