Fakulta chemická VUT v Brně: zajímavá nabídka pro výrobu a zpracování plastů