Fakulta chemická VUT v Brně: nové možnosti pro muzea a archivy