Fakulta architektury ČVUT oslaví 40 let obnovení své samostatné existence