Exportní úspěchy italských firem vyjadřovala jejich silná účast na EMO