Export roste, musíme více vyvážet mimo Evropu a ve více oborech