Experiment v Prievidzi potvrdil vhodnost fototermiky i pro centrální zásobování teplem