Evropský týden mozku představil nejnovější poznatky v oblasti neurověd