Evropskou závislost na třetích zemích má do velké míry řešit recyklace