Evropské dotace pomáhají České republice řešit i přeshraniční spolupráci