Evropská strategie oběhového hospodářství: konec skládkování, odpad se musí přeměnit na zdroj