Evropská konference o rozvoji a aplikacích metody akustické emise