Evropská komise rozděluje téměř 18 milionů Kč malým výrobním podnikům