Evropa chce využít potenciálu 3D tisku k udržení konkurenceschopnosti