EU hodlá dekarbonizovat těžkou dopravu, je nutné budovat infrastrukturu