Erú zkontroluje zásoby obchodníků se zemním plynem