„Energeticky efektivní chování občanů i firem bude primárně ekonomický kalkul“