Eliminace vedlejších časů operací na strojích Nakamura-Tome