Elektronický motor DRC třídy IE 4 nových konstrukčních velikostí 3 a 4