Elektřiny ze slunce se letos vyrábí desetkrát více