Elektrický třetí svět a jeho podíl na globální produkci elektrické energie