Elektrické bakterie vytvářejí velmi efektivní nanokatalyzátor pro rozklad vody