Elastické mechanismy v mřížových strukturách s pomocí „online výrobce“