EIT představil nová inovační společenství zaměřená na výrobu a městskou mobilitu