E.ON postavil svou první veřejnou dobíječku, která čerpá energii ze slunce