Dynamický růst cloud computingu a nesourodá legislati va jednotlivých států