Dva světy, jež se vzdalují, globaní a lokání aktivity proti sobě