Dva pohledy na současnost z pera zástupců zkušené inženýrské generace Jedeme po špatné koleji