Důl Rožná I: poslední vůz uranové rudy, nastává zahlazování následků těžby