Druhá etapa komplexní obnovy Tušimic zdárně pokračuje, první již naplňuje očekávané podmínky zmodernizovaného provozu