Dosavadní poznatky z vakcinací poskytují slibné výsledky