DoMiniBore – dvojnásobný počet řezných hran pro vnitřní soustružení