Dohoda o akcentu na snižování energetické náročnosti