Doba spojení Ostravy s Prahou se přiblíží třem hodinám