Distribuční partneři jsou pro Parker výraznou konkurenční výhodou