Distanční výuka prohlubuje mezery českých žáků v logickém myšlení