Digitální televize a zahájení řádného digitálního vysílání pozemní (terestrickou) cestou