Digitalizace je klíčové téma i pro rozvoj podnikových strategií