Diagnostiku degradace plastických maziv bude možné provádět on-site