DHL a Gatwick otvírají nový závod na zpracování odpadu