Děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT opět Pavel Ripka