Decentralizace spínaných zdrojů jsou trendem a příležitostí v automatizaci