Další úspěch našich vědců za sledování sesuvů v různých částech světa