Další, tentokrát komfortněji pojatý zástupce „čínské invaze“