Další subjekt na evropském trhu s elektřinou: asociace ENTSOE